Nordic Choice Hotels

20 jan. 2018

GT-boken

GT-boken 
 
På samma sätt som förra året, då vi läste Nya Testamentet och Psaltaren på ett år, kommer vi också nu, då vi läser Gamla Testamentet på två år, att ge ut kommentarerna på tryck.

GT-boken del 1-4 är nu klara och de övriga delarna kommer att publiceras efterhand som de blir färdiga. 

GT-boken ges ut i A5-pärmar. Det går att köpa dem då de kommer ut och det går också att prenumerera på GT-boken. Skriv bara ett mejl till info@rupeba.se och beställ de delar du vill ha eller tala om att du vill uppsatt på prenumerationslistan. Då skickar vi automatiskt ut nya delar då de publiceras.

Utgivningstakten följer bibelläsningsplanen Gamla Testamentet på två år.

Preliminär lista för när de olika delarna kommer att bli färdiga:

GT-boken del 1 blev färdig i mars 2017. Innehåller en översikt över Gamla Testamentet samt Första och andra Moseboken.

GT-boken del 2 blev färdig i juli 2017. Från Tredje Moseboken till Ruts bok.

GT-boken del 3 blev färdig i november 2017. Den innehåller Psalmerna från Bibeln. Psalmerna ingår inte i den dagliga läsningen i GT på två år, utan ingår i bibelläsningsplanen NT och Psaltaren på ett år. GT-boken del 3 publicerar vi som andaktsbok under titeln "PSALMBOKEN".
  GT-boken del 4 blev färdig i januari 2018. Från Första Samuelsboken till Esra.

GT-boken del 5 beräknas bli färdig i juli 2018.

GT-boken del 6 beräknas bli färdig i december 2018.

Inför söndagen...

3:e SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN 
- Jesus skapar tro
1 Kung 8:41-43, Rom 1:16-17, Matt 8:5-13, Ps 36:6-10- Från kyrkoaretstexter.se -

Söndagens tema är – Jesus skapar tro. Jesus är trons upphovsman och fullkomnare (Heb 12:2).

I texten från 1 Kungaboken ber Salomo profetiskt under templets invigning, att andra folk som inte är judar ska komma från avlägsna länder och tillbe den levande Guden. När du och jag här i Sverige, som är långt ifrån Israel, söker Gud är vi med och besvarar denna bön!


Läs mer HÄR.

19 jan. 2018

Dagboken

DAGBOKEN - små tankar för märkvärdiga dagar
Små tankar för märkvärdiga dagar. Alla dagar är märkvärdiga, värda att lägga märke till. Bibeln säger: "Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte?" (Jes 43:18). Välkommen du också att lägga märke till vad Gud gör i andras liv - och i ditt.

DAGBOKEN kostar 150 SEK (postens porto tillkommer).
En andakt för varje dag under hela året (ca 300 sidor).
Mejla till info@rupeba.se och beställ DAGBOKEN, så sänder vi boken och faktura till dig.
DAGBOKEN finns på svenska, norska och engelska.

18 jan. 2018

Affären

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren på bilden ovan. Välkommen in!

Ta Gud på orden - Del 4

Detta är det fjärde inlägget om att ta Gud på orden.
Du finner länkar till de tidigare inläggen nedanför i texten.

Har vi glömt bort att lyda?

Bibelläsningen måste tillämpas på fyra nivåer

1. För det första måste man läsa Ordet eller höra någon berätta om vad som står i Ordet.
2. För det andra måste man begrunda vad det egentligen står och vad det har med mig att göra.
3. För det tredje måste man tro på ordet
4. För det femte handlar det om att lyda ordet

1. Det andra inlägget i serien handlade om att vi förlorat mycket av bibelläsandet bland oss kristna. Du kan läsa om det HÄR.

2. I den första psalmen kan vi läsa om en salig man som lyckas med det han vill företa sig. Nyckeln till att mannen var en salig man var att han hade sin glädje i Guds ord och begrundade det dag och natt. Det finns många sätt att begrunda Guds ord. Ett sätt är att "plocka manna", det vill säga att du tar fasta på något i din dagliga bibelläsning, en mening, en uppmaning, en bön eller en varning. Sedan kan du återvända till ditt "manna" många gånger om dagen och tugga på det så att "ordet blir kött" i dig.

3. Det tredje inlägget i serien handlade om att många kristna tror inte längre på det som står i Bibeln. Gud vill att vi ska ha tilltro till Hans ord. Du kan läsa om det HÄR.

4. Men det hjälper inte hur mycket tro man har om man inte gör något med det man tror. Jesus berättar om en vis man och en dåre. De hade båda två hört budskapet. Den enda skillnaden mellam dem var vad de gjorde med budskapet. Dåren hörde, men gjorde inte. Den vise mannen hörde och gjorde. Vem vill du vara?
   Guds ord får sin kraft då vi handlar som om det var sant.
Jesus gav sitt liv för att alla människor skulle kunna bli frälsta. Men alla människor blir inte frälsta. För att bli frälst måste var och en aktivt ta emot det i tro. kom ihåg detta: Kraften i Guds ord frigörs då vi handlar som om det var sant.